Company name: Lightmotif B.V.
Management: Max Groenendijk (CEO), Ronald Sipkema, Martijn Sipkema
Chamber of Commerce number: 08170621
VAT number: NL8190.22.500.B01

Address

Lightmotif B.V.
Pantheon 12
7521 PR  Enschede
Netherlands

General Terms and Conditions

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

The FHI General Terms and Conditions of Delivery 2014 apply to all our offers and agreements. The FHI General Terms and Conditions of Delivery 2014, drawn up by FHI, federation of technology branches, are filed with the Chamber of Commerce of Gooi-, Eem-, and Flevoland under the number 40507574.